Als ik een paard vervoer als vriendendienst, mag ik dat doen zonder vervoersvergunning?

Het antwoord is simpel

Neen, als je het paard van een vriend wilt vervoeren heb je een vervoersvergunning nodig.
Volgens de letters van de wet…

Vriendendienst

Hoe vaak lees je niet op sociale media: “vervoer gezocht voor mijn paard tegen kleine vergoeding” waar vervolgens mensen openbaar op reageren dat zij hun facebookvriend daar graag willen in tegemoetkomen en ze het vervoer zullen uitvoeren?

Zijn deze lieve mensen, met een hart van goud, die hun vriend willen helpen, dan uitgesloten uit de wegcode?

We stelden deze vraag opnieuw aan de FOD Mobiliteit zelf en kregen het duidelijke antwoord (ik citeer):

"Beste,
 Indien het gaat om goederenvervoer tegen vergoeding heeft u 
nood aan een vervoersvergunning (= het vervoer van goederen over de weg verricht voor rekening van derden 
met een tegenprestatie in de vorm van elk rechtstreeks of onrechtstreeks voordeel, 
in speciën of in natura)...."

Maw: vriendendienst bestaat niet volgens de letter van de wet!

Anekdote van een vergunde paardenvervoerder:

Onlangs hadden we een gesprek met een “zwaantje” van de wegpolitie.
We kregen controle van onze vergunningen tijdens een transport en werd als “voorbeeldbedrijf” beoordeeld. Die man wou ons ook nog even antwoorden op onze vraag hierboven. We hadden dubbel geluk: een compliment én een antwoord vanuit de praktijk!

Volgens de agent van de weg, bestaat voor de wet het begrip vriendendienst niet.
Elke handeling en dienstverlening wordt geacht een tegenprestatie te leveren, in geld of natura. Het paard van je vriend, die je zo netjes vervoerd heb vorige maand, die je nu bedankt met een bbq thuis, is een tegenprestatie. Maar eveneens is het bedanken met een reep chocolade of de betaling van het dieselverbruik, een tegenprestatie.

En wat nu?

Of je al dan niet in overtreding bent zal afhangen van de controle.
Het zal aan jou als vervoerder zijn om de controlerende macht te overtuigen dat je geen vervoer van derden doet, als je een paard mee vervoert die niet jouw paard is.
Rij je met een trailer en twee paarden: die van je dochter en die van haar vriendin, hebben ze rijkleren aan en zijn jullie op weg naar zee, dan zal de controlerende macht wel snel te overtuigen zijn, dat je geen vervoer voor rekening van derden verricht.

Rijd je echter rond met een paard van iemand anders, staat er “wij vervoeren uw paard” op je trailer, of bied je je diensten aan op zoekertjessites, dan zal je heel wat meer overtuigingskracht moeten hebben om het tegendeel te bewijzen.

Gezond verstand primeert. Do not shoot the messenger!