Als we op wedstrijd gaan, mag ik dan een paard van een vriend mee vervoeren naar de wedstrijd?

Wat gebeurt er nu wanneer je ook paarden van anderen meeneemt?

Zolang je hiervoor geen betaling ontvangt én de eigenaar van de vervoerde paarden aanwezig is, dan blijft het een niet-commercieel transport.
Je mag dus gerust de paarden van een vriend, naast je eigen paarden, meenemen op wedstrijd of op wandeling.

Pas wel op met situaties waar het vermoeden kan rijzen van betaling.
Een manegehouder, die paarden van klanten vervoert naar de andere kant van België, doet dit, in de ogen van de wetgever, waarschijnlijk niet gratis en zal onder de strenge regels van het commerciële transport vallen.
Dit is de situatie in België. In heel wat andere Europese lidstaten gelden andere regels. Hou hier rekening mee wanneer je onze landsgrenzen verlaat.

Bron: Philip Bernard, www.paardenzorg.be

Maar opgelet!

Er wordt bijkomend onderzoek gedaan!
Als de controlerende ambtenaar twijfelt aan het sporadisch karakter en meent dat je misschien toch wel meer paarden vervoert dan die enkele keer naar zee, dan zal deze bijkomend onderzoek vragen.

Als er natuurlijk op je trailer staat “wij vervoeren je paarden”, of “paardentaxi”,
of je hebt een website waar je “trailerverhuur met chauffeur” aankondigt,
of op sociale media maak je reclame voor je paardentransportbedrijf,
dan zal er een boete volgen.

Als je plant om vervoer te doen van paarden die niet van jou zijn, dan neem je maar beter niet het risico en maak je dat je een vervoersvergunning kan voorleggen.