Mag ik een paard van een vriend vervoeren tegen betaling?

Deze vraag is een van de meest gestelde vragen rond paardentransport en professioneel / commercieel vervoer.

In 2010 hebben we de vraag zelf moeten stellen aan de FOD Mobiliteit en TLV (transport Logistiek Vlaanderen) want nergens vonden we het antwoord.

2010:
"Beste Directeur
Kan u voor ons eens nagaan of we een "vervoersvergunning voor goederenvervoer over de weg" nodig hebben?
Wat wij doen: 1x per week vervoer van paarden van klanten, commercieel vervoer. 
Eigenaar van het paard is steeds aanwezig tijdens vervoer, maar rijdt niet mee met ons (klant volgt met eigen wagen).
Bijberoep, eenmanszaak."

Een dag later kregen we dit antwoord in onze mailbox:

"Beste,

Zodra het gaat om vervoer van goederen over de weg tegen vergoeding 
(= vervoer voor rekening van derden met tegenprestatie) met een voertuig of een sleep met een nuttig laadvermogen van meer dan 500 kg heeft u nood aan een vervoersvergunning.
Voor het bekomen van vervoersvergunning dient u te voldoen aan alle 4 voorwaarden voor de toegang tot het beroep. 
Meer informatie kan u hieronder terugvinden:

http://www.mobilit.belgium.be/nl/wegverkeer/goederenpersonen/goederenderden/beroep/ 

Hopelijk bent u hiermee geholpen.

Met vriendelijke groeten, Dominique"

Aangezien we van een collega vervoerder vernamen dat hij, en hij wist het héél zeker, geen vervoersvergunning nodig had, zijn we gaan twijfelen aan dit antwoord (wilden we echt zo graag horen dat we ze niét nodig hebben?).

Opnieuw naar TLV dan maar.
Als beroepsvereniging zouden zij ons wel vertellen dat we geen vervoersvergunning nodig hadden en konden we snel starten met het vervoer. Vol goede moed, schreven we hen dezelfde mail, en kregen als antwoord:

Beste,

Jullie hebben wel degelijk een transportvergunning nodig als jullie vervoer doen van paarden (dieren) voor rekening van derden. 
Het gaat hier niet om eigen vervoer want het paard is eigendom van de klant en jullie rekenen het transport door aan de klant voor 
het vervoer van punt a naar b. 
Eenmanszaak, bijberoep maakt geen verschil
Hierna vind je alvast algemene info inzake de aanvraag van de transportvergunning.
De toegang tot het beroep van “beroepsgoederenvervoerder over de weg voor rekening van derden” is gereglementeerd, in die zin dat de uitoefening afhankelijk is van de toekenning van een vervoersvergunning.

....

Wij staan in voor de opvolging van uw dossier en uw belangenbehartiging, mits u zich aansluit bij onze organisatie.

...
 Indien u nog bijkomende vragen mocht hebben, kan u altijd met ons contact opnemen. Met vriendelijke groeten,
 TLV, ...

Na dit antwoord, en dus ook in dit artikel over transport van paarden voor rekening van derden, kunnen we naadloos overgaan tot hetgeen veel vervoerders niet graag horen: “Ja, je hebt een vervoersvergunning nodig als je transport doet van paarden”.