Wat is het vakbekwaamheidsattest voor beroepschauffeurs?

Opgelet: Voor alle duidelijkheid betreft dit hoofdstuk de vakbekwaamheid voor beroepsbestuurders, verbonden aan het rijbewijs. Dit is niet te verwarren met het attest van vakbekwaamheid voor het vervoer van paarden.

Het eerste is gericht op het transport door beroepschauffeurs, dewelke aan deze verplichting moeten voldoen om te beschikken over een geldig rijbewijs, terwijl het laatste betrekking heeft op het transporteren van paarden, waarbij men over vakbekwaamheid moet beschikken, d.m.v. een examen bij de FOD Volksgezondheid, wanneer het gaat om een commercieel transport. Binnen de Europese Unie geven de verschillende lidstaten geen uniforme interpretatie aan dat begrip commercieel transport, doch dit staat dus los van de hier besproken verplichting voor beroepsbestuurders, verbonden aan het rijbewijs.
De vakbekwaamheid voor beroepschauffeurs is een relatief nieuwe aanvulling bij het rijbewijs die verplicht is voor alle professionele bestuurders met een rijbewijs van de categoriegroepen C en D.  U moet de vakbekwaamheid behalen bovenop het rijbewijs en elke 5 jaar verlengen door 35 uren nascholing te volgen in een erkend opleidingscentrum.

Het bewijs van vakbekwaamheid wordt op het rijbewijs aangeduid met de code 95 (bij de betrokken categorieën).

Zonder deze vakbekwaamheid, beschikt u niet over een geldig rijbewijs voor beroepsvervoer. Dit kan onoverzienbare gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor de tussenkomst van de verzekering bij een eventueel ongeval. Het is ook mogelijk dat uw voertuig als beveiligingsmaatregel geïmmobiliseerd en verbeurd verklaard wordt. Het is dan ook uiterst belangrijk dat u deze voorschriften nauwgezet opvolgt.

In een digitaal dossier op deze website zetten we de belangrijkste info rond het bewijs van vakbekwaamheid voor beroepsbestuurders op een rij. Voor meer informatie kan u ook terecht bij de FOD Mobiliteit.
» Klik hier om naar het dossier te gaan. 
» Klik hier voor de contactgegevens van de FOD.