Wat is het vakbekwaamheidsattest voor goederenvervoer?

Om paarden van anderen te vervoeren, al dan niet tegen betaling, moet je aan een aantal strenge vereisten voldoen.
Het volstaat dus niet om een jeep en trailer te hebben, het vakbekwaamheidsattest van he FAVV te behalen, een BTW nummer te openen en te starten met paardentransport.

Een van de grootste struikelblokken dat mensen tegenhouden om te starten met professioneel / commercieel vervoer van paarden is het vakbekwaamheidsattest voor goederenvervoer over de weg, uitgegeven door de FOD Mobiliteit.

Vervoer van paarden die niet jouw eigendom zijn?

Om andere paarden, dan die van jezelf, te mogen vervoeren moet je aan een aantal regels voldoen. Hier volgen ze!

De toegang tot het beroep van wegvervoerondernemer wordt geregeld bij verordening (EG) nr. 1071/2009 en de wet van 15 juli 2013 betreffende het goederenvervoer over de weg en haar uitvoeringsbesluiten.

 

 • een daadwerkelijke vestiging in België hebben;
 • voldoen aan de voorwaarde inzake vakbekwaamheid: ten minste één natuurlijke persoon, die de vervoerwerkzaamheden van de onderneming permanent een daadwerkelijk leidt, moet houder zijn van een getuigschrift van vakbekwaamheid, te weten:
  • ofwel een getuigschrift van vakbekwaamheid uitsluitend geldig voor het nationaal vervoer.
  • ofwel een getuigschrift van vakbekwaamheid geldig voor nationaal en internationaal vervoer. Dit soort getuigschrift wordt afgegeven door de FOD Mobiliteit en Vervoer aan de kandidaten die geslaagd zijn voor een examen waarvan de praktisch organisatie is toevertrouwd aan het ITLB.
 • Voldoen aan de voorwaarde inzake betrouwbaarheid: de onderneming zelf, de natuurlijke personen belast met het dagelijks bestuur en de vervoersmanager mogen geen:
  • Beroepsverbod hebben opgelopen;
  • Bepaalde in de vervoerswet opgesomde ernstige strafrechtelijke veroordelingen hebben opgelopen;
  • Ernstige inbreuken op de vervoerswetgeving hebben gepleegd.

   9000 euro

 • voldoen aan de voorwaarde inzake financiële draagkracht: de vervoeronderneming moet aantonen dat zij een borgtocht heeft gesteld van 9.000 euro voor het eerste motorvoertuig (eerste kopie van haar vervoervergunning) en 5.000 euro voor elk bijkomend motorvoertuig (d.w.z. voor elke bijkomende kopie van haar vervoervergunning).

Samenvatting

Laten we al even samenvatten:
om paarden van anderen dan die van jezelf te mogen vervoeren heb je dus een vervoersvergunning van het FOD Mobiliteit nodig, dat bestaat uit een vakbekwaamheidsattest voor goederenvervoer over de weg én een bankwaarborgstelling van 9000 euro.

–> Maw: het opstarten van een vervoersbedrijf om paarden van anderen te vervoeren, kost je al minstens 9000 euro en een moeilijk examen.