Wat is het vakbekwaamheidsattest voor het vervoer van dieren, uitgegeven door het FAVV?

Het FAVV of het voedselagentschap stelt dat wie commercieel vervoer van paarden doet, hiervoor een ‘vakbekwaamheid’ moet hebben.
Voor het FAVV gelden andere parameters over commercieel vervoer dan bij de FOD Mobiliteit.
We benoemen ze daarom ook anders.
Bij het FAVV hebben we het over commercieel transport en bij FOD Mobiliteit professioneel goederenvervoer (paarden zijn inderdaad goederen voor de wet).

Het FAVV maakt dus een onderscheid tussen commercieel en niet commercieel vervoer.

Niet- commercieel transport

Niet-commercieel transport van paarden is het vervoer van eigen dieren dat niet kadert in een commerciële activiteit. Het hoeft niet je eigen vervoermiddel te zijn.

 • vervoer in het kader van recreatie, hobby of sport
  • van en naar wedstrijden
  • van en naar prijskampen
  • van en naar manèges
 • vervoer in kader van de bedrijfsvoering
  • van en naar de weide of tussen stallen
  • van en naar de dierenkliniek
  • vervoer van politiepaarden
  • vervoer in het kader van de fokkerij als niet-landbouwactiviteit
  • als je voor deze doeleinden paarden van iemand anders vervoert, dan is het  niet-commercieel, op voorwaarde dat de eigenaar van de paarden het transport begeleidt en dat je voor dit transport geen geld vraagt.

OPGELET: dit is de regel rond commercieel vervoer door het FAVV!
Voor de FOD Mobiliteit HEB JE WEL een vervoersvergunning nodig als je paarden vervoert die niet van jou zijn, zelfs al krijg je er geen vergoeding voor.

Commercieel transport

Commercieel transport is het vervoer van paarden in het kader van een commerciële activiteit. Het gaat dan om:

 • ieder vervoer waarvoor de vervoerder betaald wordt, ongeacht of hij enkel paarden van derden vervoert, of paarden van derden samen met zijn eigen dieren
 • elk vervoer in het kader van een landbouwactiviteit:
  • naar het slachthuis
  • van en naar een veemarkt
  • van en naar een paardenmesterij
  • van en naar een paardenbeslag, bv paardenmelkerij
  • vervoer van paarden voor de arbeid, bv. bosbouw
 • elk vervoer van paarden in kader van een commerciële activiteit:
  • rondreizende paardenshow
  • kermis

Wat omvat deze opleiding?

 • Identificatie en registratie
 • Algemene voorwaarden voor het vervoer
 • Administratieve verplichtingen
 • Eerste hulp bij ongevallen
 • Reinigen en ontsmetten
 • Dierenwelzijn en transport
 • Praktische aspecten van de omgang met dieren
 • Veilig omgaan met dieren

Wie moet beschikken over een getuigschrift van vakbekwaamheid?

 • Bestuurders die een commercieel transport uitvoeren (d.w.z. dat de vervoeder beschikt over een toelating als commercieel vervoerder)
 • Verzorgers die een commercieel transport vergezellen van landbouwhuisdieren (runderen, varkens, schpaen, geiten, pluimvee, loopvogels en paarden)

Op het getuigschrift wordt vermeld voor welke diersoorten het getuigschrift geldig is.
Personeel op verzamelcentra (inclusief handelaarsstallen) en controleposten moeten een opleiding volgen, maar hoeven geen examen af te leggen.

In welke landen is het getuigschrift geldig?

Het getuigschrift van vakbekwaamheid staat beschreven in de Europese verordening 1/2005 en alle Lidstaten van de Europese Unie moeten getuigschriften afgeleverd door andere lidstaten aanvaarden. Het getuigschrift is dus geldig in de hele Europese Unie en ook in enkele andere landen die niet aangesloten zijn bij de Unie maar wel de verordening volgen, zoals Zwitserland en Noorwegen.

Hoe kan men dit getuigschrift behalen?

Als voorbereiding op het examen, kan de kandidaat het cursusmateriaal instuderen en/of een opleiding volgen. Om het getuigschrift te behalen, dienen de kandidaten te slagen voor een examen.

Kort of lang transport:

Omschrijving Binnenland Grensoverschrijdend
Kort transport Minder dan 12u Minder dan 8u
Lang transport 12u of meer 8u of meer

Voorwaarden

Wetgeving

Meer info op:

Bron: https://www.lne.be/commercieel-transport

https://www.lne.be/transport-van-paarden
http://www.favv.be/dierlijkeproductie/dieren/vervoerlevendedieren/
http://www.nacvzw.be/nl/opleiding/p/63/vakbekwaamheid-vervoer-van-dieren-vakbekwaamheid-vervoer-van-dieren#.Wm4H2JOdXVo