Welke vergunningen moet ik hebben om professioneel vervoer van paarden te mogen uitvoeren?

Voor commercieel transport van paarden moet voldaan worden aan verplichtingen via het FAVV enerzijds, de FOD Volksgezondheid anderzijds alsook valt paardentransport onder de voorwaarden van goederen vervoer over de weg beschreven door FOD Mobiliteit en verkeer.

1. Vergunning type 1 (kort transport) of type 2 (lang transport), afgeleverd door FAVV en 5 jaar geldig.

2. Certificaat van goedkeuring vervoermiddel, afgeleverd door inspecteur FAVV-dierenarts en 5 jaar geldig.

3. Getuigschrift van vakbekwaamheid, voor bestuurders maar ook voor begeleiders van het transport, levenslang geldig.

4. De paardentransport voertuigen moeten voldoen aan een aantal vereisten, wat betreft laadvloer, hellingsgraad laadklep, hoogte en stabreedte paarden, geen verschillende geslachten bij elkaar, etc.

5. Bepaalde paarden mogen niet vervoerd worden, bv gewond of hoogzwangere merries.

6. Vakbekwaamheid voor beroepschauffeurs. De vakbekwaamheid voor beroepschauffeurs is een relatief nieuwe aanvulling bij het rijbewijs die verplicht is voor alle professionele bestuurders met een rijbewijs van de categoriegroepen C en D. U moet de vakbekwaamheid behalen bovenop het rijbewijs en elke 5 jaar verlengen door 35 uren nascholing te volgen in een erkend opleidingscentrum. Bestuurders die houder zijn (of zijn geweest) van een rijbewijs voor groep C, mits dat uiterlijk op 9 september 2009 is afgegeven, werden vrijgesteld tot 9 september 2016.

7. Vervoersdocument waarin vermeld staat: De plaats van vertrek, datum en uur van vertrek, de plaats van bestemming, de verwachte duur van het voorgenomen transport. Dat mag een eigen vervoersdocument zijn, maar een CMR Vrachtbrief is eveneens een verplichting.

8. Ontsmettingsregister. Datum en uur van reinigen en ontsmetten, gegevens van diegene die de reiniging en ontsmetting uitvoerde, ontsmettingsmiddel.
Elk voertuig van de paardentaxi heeft een reinigingsregister waarin bijgehouden wordt wanneer het voertuig ontsmet werd.

9. Vervoersvergunning voor vervoer van goederen over Europese weg.

Om tot het beroep toegang te hebben, dient de kandidaat-vervoerder te voldoen aan 4 wezenlijke voorwaarden die hierna opgesomd worden:
a) een daadwerkelijke vestiging in België hebben.
b) voldoen aan de voorwaarde betreffende vakbekwaamheid: ten minste één natuurlijke persoon die de vervoerwerkzaamheden van de onderneming permanent en daadwerkelijk leidt, moet houder zijn van een getuigschrift van vakbekwaamheid
c) voldoen aan de voorwaarde inzake betrouwbaarheid: de natuurlijke personen die belast zijn met de leiding van de vervoerwerkzaamheden, mogen geen ernstige en/of herhaalde veroordelingen hebben opgelopen.
d) voldoen aan de voorwaarde betreffende financiële draagkracht: de vervoeronderneming moet aantonen dat zij een borgtocht heeft gesteld van 9.000 EUR voor het 1ste motorvoertuig (eerste kopie van haar vervoervergunning) en 5.000 EUR voor elk bijkomend motorvoertuig.

Heeft de vervoerder een geldige vervoersvergunning: hoe controleren?

10. Rijbewijs B, BE, C, CE, D.

Al deze documenten moeten voorgelegd kunnen worden bij een controle.

Ga dus steeds na of de organisator van het vervoer wel in regel is hiermee, zodat het vervoer van uw paard, na controle, niet plots afgebroken moet worden!

Opgelet: heel veel aanbieders van transport op zoekertjessites zoals kapaza, 2dehands, marktplaats, koopjeskrant, hebben de nodige vergunningen niet. Laat je niet verleiden door met niet professionele vervoerders je paard te laten vervoeren. Indien de niet vergunde vervoerder controle van de wegpolitie krijgt kan UW paarden in beslag genomen worden tot de vervoerder diens boete betaalt.