Klachten en meldingen

Heb je een klacht over een vervoerder?
Een melding over illegaal vervoer?
Of wil je ons iets meedelen wat van belang kan zijn ivm paardentransport in Vlaanderen?

Vul dan onderstaan formulier in.
Binnen onze werkgroep zullen we uw vraag bespreken en mag u een antwoord verwachten.
Indien wij niet kunnen antwoorden op uw vraag, of we hiertoe niet bevoegd zijn, zullen we u doorverwijzen naar de bevoegde instantie.